Selecteer een pagina

Fotoclub Den Helder heeft een wekelijks programma. De jaarprogramma-commissie stelt deze jaarlijks op en stemt daarbij af op de wensen van de leden.  Op deze pagina kunt u (per maand) ons jaarprogramma bekijken. Voor de leden geldt dat je via dit overzicht kunt zien welke activiteiten er wekelijks plaatsvinden. Het bestuur hoopt u regelmatig terug te zien op de clubavonden!

De wedstrijd commissie is bijeen geweest om het nieuwe seizoen te bespreken. Uit de enquête zijn diverse dingen naar voor gekomen waaronder  “de vele wedstrijden”. Dit heeft ons doen besluiten om de foto van de maand en de bekerwedstrijd, waar mogelijk is, samen te voegen. Dit houdt in dat dat foto van de maand en de bekerwedstijd vier keer zullen samen vallen.

Jaarprogramma als PDF

Laatste wijziging 20-01-2019

Extra info: Zwarte tekst is definitief / lichtgrijs is optioneel.