Selecteer een pagina

Verslag clubavond 14 januari 2020

Onze voorzitter opent de avond en legt in het kort uit hoe deze avond ingevuld gaat worden.
We starten met het vervolg op Wonderlijk Den Helder, Gerard H legt uit wat we tot nu toe gedaan hebben en vanavond gaan we er dieper in met het vervangen van de lucht achter het huis.
Photoshop bied gereedschappen om de bestaande lucht te selecteren om daarna met lagen er een nieuwe lucht in te plaatsen.
Er moet nog het één en ander gecorrigeerd worden maar de werkwijze is duidelijk, volgende keer gaan we het huis in een andere omgeving plaatsen hier is vandaag te weinig tijd voor.
Na de pauze is er een tussenrapportage van het bestuur.
De onderwerpen die aan bod komen zijn: Algemene zaken over het barbeheer en de boodschappen, dit heeft Dirk overgedragen, hij wordt in het zonnetje gezet, krijgt een presentje en applaus.
Ook wil het bestuur dat alle leden hun horeca certificaat behalen en inleveren bij de bar.
Verder komt er een kleine prijsverhoging op de consumpties met als doel dat het afrekenen gemakkelijker wordt.
Ook is er mogelijk een astbest probleem in de CV ruimte, hiervoor laten we een inspecteur komen, deze ruimte gaat voorlopig op slot.
Als derde punt wordt de vergrijzing besproken, nieuwe leden moeten meer begeleiding krijgen en de website moet worden aangepast evenals het commissie overzicht.
Als laatste zijn er twee opengevallen bestuursplaatsen, Sylvia en Tiny verlaten het bestuur en krijgen hiervoor een bloemetje met applaus en worden bedankt voor hun inzet.
Wie van de leden wil deze plaatsen invullen?

Verslag Henk den Bakker